• /

Ταξιδιωτικές πληροφορίες

Αλλαγές – Ακυρώσεις

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός αεροπορικού ή ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς και οι όροι που διέπουν μία τέτοια αλλαγή ή ακύρωση, εξαρτώνται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος σε αυτές τις περιπτώσεις, στους οποίους η airone.gr (Airone Tours) δεν έχει καμία επιρροή. 

Κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαραίνει αποκλειστικά τον χρήστη. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την airone.gr (Airone Tours) εάν επιθυμεί ακύρωση ή αλλαγή, αλλιώς η airone.gr (Airone Tours)  δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κάποια κράτηση. Πριν από κάθε κράτηση, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους κανονισμούς και Περιορισμούς. 


Σε περίπτωση που ο χρήστης πραγματοποιήσει κράτηση και προκύψει αλλαγή ή ακύρωση του ταξιδίου, η airone.gr
(Airone Tours) αλλάζει ή ακυρώνει την κράτηση χωρίς καμία χρέωση. Εφόσον εκδοθεί το εισιτήριο ή voucher και προκύψει κάποια αλλαγή ή ακύρωση του ταξιδίου, η airone.gr (Airone Tours) αλλάζει ή ακυρώνει σύμφωνα με τους όρους του προμηθευτή. 

Εκτός των όποιων ακυρωτικών από πλευράς προμηθευτή, η χρέωση υπηρεσιών τηςairone.gr
(Airone Tours) ορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Αλλαγή ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€ / εισιτήριο (Low Cost Carriers 15€ / εισιτήριο)
  • Ακύρωση ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 10€ / εισιτήριο (Low Cost Carriers 15€ / εισιτήριο)

Για αλλαγή - ακύρωση ταξιδιωτικού πακέτου, ξενοδοχείου και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, ο πελάτης οφείλει να ενημερωθεί από την airone.gr (Airone Tours) πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Η προμήθεια που καταβάλλεται κατά την αγορά κάποιας υπηρεσίας σε περίπτωση ακύρωσης, δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση ακύρωσης με υπαιτιότητα του προμηθευτή, δεν χρεώνονται ακυρωτικά και η airone.gr (Airone Tours) δεν επιβάλλει επιπλέον κόστος υπηρεσίας.print
send to friend
Online Package Reservation
Online Hotel Reservation
Online Flight Reservation
Online Transfer Reservation
Newsletter

Υποστήριξη πελατών
+30 210 2404056
[email protected]

Created by Weblogic
© 2014


Copyright © 2014 airone travel.
All rights reserved.

Αρχική | Ξενοδοχεία | Αυτοκίνητα | Πακέτα | Πτήσεις | Εκδρομές | Μεταφορές | Όροι Χρήσης